Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2014

vanillersky
Reposted fromilikepigs ilikepigs

February 14 2014

9287 8ed4 500
Reposted frombackground background viacatchmelater catchmelater
vanillersky
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Hłasko
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viacatchmelater catchmelater

February 10 2014

vanillersky
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć,
ale nie mam którędy.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompoppyseed poppyseed viacatchmelater catchmelater

January 29 2014

vanillersky
2882 9f15 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viailikepigs ilikepigs

January 23 2014

vanillersky
Wyjechać. Ręce wytrzeć o liście.
Cały kurz, tłuszcz miasta.
Wytrzeć o liście. Wyjechać.
Wyjechać natychmiast.

Wyjechać.
Wyjechać samotnie.
W pustym przedziale..
..przekroczyć wiele granic.
     
— M.Ś.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaflesz flesz

January 20 2014

vanillersky
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
Bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted frompanimruk panimruk viailikepigs ilikepigs

January 19 2014

vanillersky

List ci przyniosę we śnie.
Otwieraj go wolno.
Wszystko należy robić cicho i powoli,
ponieważ miłość jednak jest.
Tak.

- Marcin Świetlicki -

vanillersky
"I nie urodziłem się wielkim, potężnym dębem, gonną olchą. I nie urodziłem się niczym innym, tylko tym, czym jestem. I nie urodziłem się z pozorami. Tylko z nerwami. Z nerwami tuż pod cieniutką skórką."
— Edward Stachura

January 18 2014

vanillersky
vanillersky

January 13 2014

4709 90fa 500

Jean-Luc Godard ai piedi di Brigitte Bardot durante le riprese de Le Mépris (1963)

Reposted fromerial erial
vanillersky
A chciała kupić bilet, wyjechać na krótko, napisać list, okno otworzyć po burzy, wydeptać ścieżkę w lesie, nadziwić się mrówkom, zobaczyć jak od wiatru jezioro się mruży.
— Wisława Szymborska
Reposted fromteaholic teaholic viamissyseepy missyseepy

January 09 2014

vanillersky
Dzisiejszej nocy komary oszalały na punkcie mojej krwi.
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
Moja krew oszalała na twoim punkcie.
Czy bezsenność też można sublimować w sztukę?
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
Jutro czeka mnie ryzykowna przygoda,
Będę musiał uciekać, powinienem wypocząć.
Mój wzrok błąka się po stole
i zatrzymuje się bezradnie
w niepewnym porcie twojej twarzy.
Chcę cię całować, chcę jeść twoje włosy,
chcę mieszkać w twoich nozdrzach,
Ten list jest listem gończym, chcę cię mieć żywą
lub wcale.
— J Podsiadło
Reposted fromilikepigs ilikepigs

January 08 2014

vanillersky
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viailikepigs ilikepigs

December 22 2013

vanillersky
6687 164b
Reposted fromfantom fantom viapsychoviolet psychoviolet
vanillersky
Mam usta pełne twoich ust
i ręce pełne ciebie
piersi zgniecione w twoich dłoniach
rozsznurowane biodra
szeptem spalone powieki

nie mam skrawka siebie dla siebie.
— Krystyna Gucewicz, Bliskość

December 20 2013

vanillersky
Ty jeszcze nie wiesz? To na ciebie patrzę,
kiedy zasypiam. I przez ciebie przecież
papierosami dziury wypalam w pościeli
tuż przed snem. Nie wiesz, nie chcesz,
ale wyjedziesz ze mną.
— Marcin Świetlicki, Majowe wojny
Reposted fromspes spes viabeeth beeth

December 19 2013

vanillersky
8002 bc91 500
Reposted fromgracey gracey viailikepigs ilikepigs
vanillersky
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromtimetolove timetolove viailikepigs ilikepigs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl