Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

vanillersky
6934 c464
Reposted frommisza misza viacatchmelater catchmelater

June 22 2014

vanillersky
0168 2265 500
Reposted frompesy pesy viapsychoviolet psychoviolet

June 16 2014

vanillersky
Ja przynależę do najcichszej ciszy i tak jest dla mnie dobrze.
— Franz Kafka, Listy do Mileny

June 13 2014

4011 31be 500

foxmouth:

Eden Series, 2014 | by Michael Verità + Tumblr
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viailikepigs ilikepigs

June 01 2014

vanillersky
"Bardziej Cię kocham, niż jestem pijana"

-Karolina Król

May 26 2014

vanillersky
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath
Reposted frominpassing inpassing viailikepigs ilikepigs
vanillersky
Cóż można począć w takim świecie? Jak nie zwątpić, jak nie upaść na duchu, gdy wszystko jest zamknięte na głucho, zamurowane nad swoim sensem, i wszędzie tylko stukasz w cegłę, jak w ścianę więzienia?
— Bruno Schulz - Sanatorium pod klepsydrą
Reposted fromvesania vesania viabackground background
vanillersky
9406 cdd3 500
Reposted fromkarahippie karahippie viailikepigs ilikepigs

May 24 2014

9297 2ec0 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viamissyseepy missyseepy

May 18 2014

6662 cec6
Reposted fromerial erial viaeta eta
vanillersky
5206 29ac
Reposted fromunexplainable unexplainable viaeta eta
1121 46a1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeta eta
vanillersky
(3) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaeta eta
vanillersky
9863 0cb3
Reposted fromepidemic epidemic viaeta eta
7724 fca4

undr:

André Kertész

From “My France”

Reposted fromkimik kimik viacatchmelater catchmelater
Welcome To My Blog | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacatchmelater catchmelater
vanillersky

Nie myśl, że masz ciało,

skoro cię nieobecny nie widzi, to jesteś

tylko konturem.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromSpetana Spetana viacatchmelater catchmelater
vanillersky
1074 ae36
Reposted fromcalifornia-love california-love viaevedrien evedrien
9266 5e6a 500

Rafał Idzik

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailikepigs ilikepigs

April 02 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl